Aktualności

23 Szkoła Kartograficzna
06 czerwca 2016

23 Szkoła Kartograficzna

8 czerwca w Świeradowie-Zdroju rozpoczęła się trzydniowa 23 Szkoła Kartograficzna pod tytułem ,,Applications of unmanned aerial vehicles in geosciences''. 40 osób, w tym 13 gości z zagranicy, uczestniczyło w warsztatach terenowych prowadząc obserwacje kartograficzne i hydrologiczne (w Krobicy) oraz meteorologiczne (na Polanie Izerskiej). Zebrane dane hydrologiczne posłużą do modelowania koryta i przewidywania powodzi. Obserwacje kartograficzne są elementem budowanego systemu wspierającego poszukiwanie ludzi zaginionych, a dane meteorologiczne zebrane tuż przed burzą zasilą systemy prognozujące elementy pogody.

W kolejnym dniu w ramach warsztatów przedstawiono elementy modelowania meteorologicznego, hydrograficznego oraz proces pozyskiwania zdjęć z bezzałogowego statku powietrznego. Obradom towarzyszyła sesja posterowa oraz dwie sesje referatowe.

o 23 Szkole Kartograficznej tutaj...

źródło: Małgorzata Wieczorek