Przeszłe

MRM na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
07 maja 2016

MRM na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

W dniu 7 maja 2016 roku Muzeum Warszawy zorganizowało stoisko (C-34) poświęcone mapom Warszawy na 20. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Elementy programu stoiska:

1. Plan Warszawy 1939 - historia choroby

Wystawa planszowa prezentująca na licznych przykładach wyniki badań międzywojennych planów Warszawy. Wyniki analizy semantycznej dotyczą relacji znak kartograficznych - obrazowana przestrzeń, wystawa da możliwości odnalezienia na prezentowanych źródłach rozbieżności między stanem istniejącym a mapą. Wyniki analizy syntaktycznej dotyczą relacji międzyznakowych, wystawa pozwoli na zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na pytania dotyczące sygnatur jako takich, kartograficznych środków wyrazu. Wyniki analizy pragmatycznej dotyczące użytkowania map pozwolą na wyprowadzenie wniosków dotyczących wykorzystania dawnych planów w przeszłości, jak i ich wpływu na współczesną narrację historyczną oraz postrzeganie Warszawy dwudziestolecia.

(autor: Paweł E. Weszpiński, opracowanie graficzne: Anna Piwowar, prowadzenie: Paweł E. Weszpiński, Ewa Perlińska-Kobierzyńska, Rafał Radziwonka, Krzysztof Zwierz – pracownicy Muzeum Warszawy )

 

2. Miasto drukowane

1) Druk widoku miasta na zabytkowej prasie drukarskiej

2) Redagowanie i rytowanie na linoleum własnych matryc (zakładamy, że z widokiem własnej wizji miasta) oraz ich druk na zabytkowej prasie drukarskiej.

(opracowanie i prowadzenie: zespół Muzeum Drukarstwa, oddział Muzeum Warszawy)

 

3. Wylecz chorą mapę

Ćwiczenie polegające na naprawie zniszczonej na różne sposoby (np. rozdarcia, ubytki, zabrudzenie) mapy.

(opracowanie i prowadzenie: Agata Kłos i Igor Nowak – konserwatorzy papieru Muzeum Warszawy)