Wydarzenia

MRM podczas XXV konferencji PTIP

MRM podczas XXV konferencji PTIP

W dniach 4 – 6 listopada 2015 roku Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej zorganizowało w Bibliotece Narodowej w Warszawie XXV konferencję PTIP na temat ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA. Jedna z sesji była poświęcona Międzynarodowemu Rokowi Mapy w Polsce. W jej trakcie wygłoszono następujące referaty:

Próba zdefiniowania domeny współczesnej kartografii
Marek Baranowski, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
Dariusz Gotlib, Robert Olszewski, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

 

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski
Bogumił Szady, Instytut Historii PAN, Warszawa
 

Pomiędzy geolokalizacją a geokompozycją internetową – oblicza kartografii w Internecie
Paweł Kowalski, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
 

Rekonstrukcja i wizualizacja lodowców w Tatrach podczas maksimum ostatniego zlodowacenia
Piotr Kłapyta, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Jerzy Zasadni, Andrzej Świąder, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska