Przeszłe

MRM podczas XXXIX OKK
26 - 28 września 2016

MRM podczas XXXIX OKK

W dniach 26 – 28 września 2016 roku w Zwierzyńcu odbyła się XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Tematem konferencji była:

Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce

Jej współorganizatorami byli Zakład Kartografii i Geomatyki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Roztoczański Park Narodowy oraz Oddziały Kartograficzny i Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tegoroczna konferencja miała na celu przedstawienie poglądów i wymianę myśli na temat szerokiego spektrum zagadnień dotyczących wizualizacji kartograficznej. Poniżej notatka z obrad XXXIX OKK.