Media

MRM w mediach
25 listopada 2016

MRM w mediach

Z końcem 2016 roku zakończy się formalnie okres obchodów Międzynarodowego Roku Mapy. Będziemy kontynuowali działania na rzecz promocji map w Polsce w następnych latach. Chcielibyśmy, aby logo "Kochamy mapy" (ang. "We love maps") towarzyszyło nam nadal, jako znak firmowy dla wszystkich, którzy są pasjonatami map.

Będziemy inicjowali wraz z członkami Krajowego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Mapy (KKO MRM) kolejne wydarzenia związane z popularyzacją mapy we wszystkich formach jej występowania. Zależy nam również na szerokiej obecności problematyki mapy w mediach. Międzynarodowy Rok Mapy został już odnotowany w licznych doniesieniach medialnych. W poniższym pliku zestawienie wybranych publikacji w polskich czasopismach, przygotowane przez Jerzego Ostrowskiego, członka KKO MRM.