Przeszłe

Polsko-Francuski Kongres Geograficzny
01 - 04 czerwca 2016

Polsko-Francuski Kongres Geograficzny

W dniach 1 – 4 czerwca 2016 odbędzie się Polsko-Francuski Kongres Geograficzny [« Assises franco-polonaises de Géographie »], połączony z dwiema wystawami: „Geografia polska – tradycja i nowoczesność” w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz „Podróże przez historię” w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem J. E. Ambasadora RP we Francji, pana dr Andrzeja Byrta oraz J. M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pana Profesora Wojciecha Nowaka. Organizatorami wydarzenia są: Stacja Naukowa PAN w Paryżu, Ambasada RP w Paryżu, Biblioteka Polska w Paryżu, Uniwersytet Jagielloński oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej na stronach Kongresu ...