Przeszłe

Konferencja XIII PODLASKIE FORUM GIS
23 - 25 czerwca 2016

Konferencja "XIII PODLASKIE FORUM GIS"

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału XIII PODLASKIM FORUM GIS pt. „Rok mapy - zderzenie tradycji z przyszłością”, które odbędzie się w Supraślu w dniach 23 - 25 czerwca 2016 roku


Tematyka Forum: 
1. Tradycja i historia mapy, a systemy informacji przestrzennej. 
2. Doświadczenia związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na informatyzację zasobów geodezyjno-kartograficznych w powiatach. 
3. Nowości oferowane przez firmy sektora geoinformacyjnego. 

XIII Podlaskie Forum GIS daje możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad wymaganiami stawianymi przed administracją publiczną w zakresie implementacji systemów informacji przestrzennej.

więcej...