Przeszłe

XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii
13 - 15 października 2016

XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na XXX Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii  pt. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku. Konferencja odbędzie się w Toruniu  13–15 października 2016 r.

Więcej informacji o ZHK i konferencji  http://www.maphist.waw.pl/o-nas/