Przeszłe

Zebranie Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN nt. Karola Perthéesa
29 lutego 2016

Zebranie Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN nt. Karola Perthéesa

29 lutego 2016 roku w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Mapy w Archiwum Głównym Akt Dawnych odbyło się zebranie Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN, którego otwarta część poświęcona była Karolowi Perthéesowi, geografowi królewskiemu Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Życie i dzieło tego wybitnego polskiego kartografa XVIII wieku przypomniano z okazji niedawno minionej dwusetnej rocznicy jego śmierci (listopad 2015 r.). Referaty przygotowane zostały przez badaczy, którzy poświęcili Karolowi Perthéesowi większą część swojego życia zawodowego:

  1. Henryk Bartoszewicz, Zbiór Geograficzny Stanisława Augusta;
  2. Wiesława Wernerowa, Źródła opisowe do map szczególnych Perthéesa – dzieje ich poznawania (niewygłoszony);
  3. Adam Krawczyk, „Opisanie parafiów Królestwa Polskiego” –  dzieje rękopisu, jego percepcja i znaczenie;
  4. Aldona Ertman, Rękopiśmienne mapy  Karola Perthéesa w zbiorach Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu.