Kartograficzne skarby Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa dokonała dla naszej strony wyboru map dawnych ze swoich zasobów udostępnianych za posrednictwem serwisu Polona, na którym przygotowano specjalny serwis Skarby kartografii

Poniżej wyświetlone zostały linki do tych wybranych map. Po naciśnięciu każdej z map następuje przekierowanie do serwisu Polona.

Wybrane mapy z serwisu Polona