Mapy miast

1. Panorama Krosna, 1617-1618 2. Panorama Szkłowa, ok. 1769 r. 3) Mapa granicy polsko-rosyjskiej na odcinku od Borowiczy Wielkiej do Kijowa, 1764 r. 4. Mapa Łańcuta i okolic, 1750 r. 5. Mapa Włocławka i gruntów miejskich, 1787 r

6. Plan sytuacyjny Piotrkowa, 1786 r.          7. Plan sytuacyjno-regulacyjny Korsunia, 1789 r.  8. Plan sytuacyjny Nowego Dworu i kolonii Lobsa, 1797 r.,   9. Plan sytuacyjny Dobrzynia nad Drwęcą, ok. 1800 r.       10. Plan sytuacyjno-regulacyjny Dobrzynia nad Wisłą, 1804 r.

11. Mapa Sandomierza i okolic, 1809 r.          12. Mapa Kalisza i okolic, 1818-1821       13. Plan sytuacyjno-regulacyjny Wyszogrodu, 1816 r.       25. Plan miasta i twierdzy Słucka, 1811 r.           44. Plan regulacyjny Grajewa, 1895 r.

 

pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

1)  Panorama Krosna, 1617-1618,

brak autora, wydawcy Georg Braun i Franz Hogenberg, Civitates orbis terrarum /.../, Köln 1618, t. 6, nr 46, miedzioryt ręcznie barwiony, 57 x 22 cm, 

AGAD, Zb. Kart. 525-11


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

2. Panorama Szkłowa, ok. 1769 r.,

naczelny architekt Rzeczypospolitej Jakub Fontana, rękopis wielobarwny, 104 x 39 cm, 

AGAD, Zb. Kart. 453-6


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

3. Plan sytuacyjny Bolimowa, 1745 r.,

geometra Michał Nagrodzki, ok. 1:2500, rękopis wielobarwny, 47,8 x 38,2 cm 

AGAD, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, Akta majątkowe i gospodarcze dawniejsze, 108


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

4. Mapa Łańcuta i okolic, 1750 r.,

brak autora, ok. 1:4900, rękopis wielobarwny, 63,5 x 44,5 cm

AGAD, Archiwum Potockich z Łańcuta, 4633


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

5. Mapa Włocławka i gruntów miejskich, 1787 r.,

królewski geometra przysięgły Marcin Sitz, ok. 1:6000, rękopis wielobarwny, 121,5 x 66,5 cm

AGAD, AK 48-11


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

6. Plan sytuacyjny Piotrkowa, 1786 r.,

naczelny architekt Rzeczypospolitej Dominik Merlinii ok. 1:1270, rękopis wielobarwny, 60 x 37 cm

AGAD, Zbiór Popielów, 204, s. 582


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

7. Plan sytuacyjno-regulacyjny Korsunia, 1789 r.,

geometra przysięgły Franciszek Goszczycki, ok. 1:5200, rękopis wielobarwny, 42 x 34,5 cm,

AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego XLVI, nr 4, s. 230


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

8. Plan sytuacyjny Nowego Dworu i kolonii Lobsa, 1797 r.,

królewski geometra przysięgły Tymoteusz Nowicki, ok. 1:1630, rękopis wielobarwny, 97 x 61,2 cm

AGAD, Zb. Kart. 341-8


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

9. Plan sytuacyjny Dobrzynia nad Drwęcą, ok. 1800 r.,

brak autora, ok. 1:1460, rękopis wielobarwny, 54,8 x 41,7 cm

AGAD, Zb. Kart. 406-12


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

10. Plan sytuacyjno-regulacyjny Dobrzynia nad Wisłą, 1804 r.

pruscy inspektorzy budowlani Goeppner i Penne, ok. 1:1750, rękopis wielobarwny, 67,8 x 51,5 cm, 

AGAD, Zb. Kart. 524-6


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

11. Mapa Sandomierza i okolic, 1809 r.,

kartograf wojskowy Kratiec, 1:7330, rękopis wielobarwny, 64 x 42,5 cm

AGAD, Zb. Kart. 57-16


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

12. Mapa Kalisza i okolic, 1818-1821,

topograf wojskowy kpt. Józef HiŜ, ok. 1:21000, rękopis wielobarwny, 66,1 x 45,5 cm, 

AGAD, Zb. Kart. 69-13


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

13. Plan sytuacyjno-regulacyjny Wyszogrodu, 1816 r.,

geometra Ludwik de Salzer, ok. 1:3500, rękopis wielobarwny, 61,2 x 49,9 cm

AGAD, Kartografika z innych oddziałów AGAD, 122


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

25. Plan miasta i twierdzy Słucka, 1811 r.

geometrzy Piotr Niestierowski i Antoni Porowski, 1:4200, rękopis wielobarwny, 37 x 51,5 cm 

AGAD, Zb. Kart. 452-21


pełna rozdzielczość w nowym oknie - kliknij tutaj

44. Plan regulacyjny Grajewa, 1895 r.,

podpis nieczytelny, ok. 1:1700, rękopis wielobarwny, 51,9 x 79 cm

AGAD, Zb. Kart. 302-25