Kontakt

Instytut Geodezji i Kartografii

ul. Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa
Tel.: 22 3291924
Fax: 22 3291950