MRM w Polsce

Organizacja

Międzynarodowy Rok Mapy w Polsce będzie kształtowany przez instytucje publiczne, pracowników naukowych, firmy komercyjne i pasjonatów map w ramach wspólnych działań propagujących rolę i użyteczność mapy w naszym społeczeństwie.

Obchody Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce objął patronatem Główny Geodeta Kraju.

Organizacja działań w Polsce

 • Powołanie Krajowego Komitetu Obchodów MRM
 • Utworzenie strony WWW
 • Ustanowienie Krajowych Dni Mapy
  • Włączenie lokalnych organizatorów
  • Włączenie firm komercyjnych
 • Opracowanie programu obchodów
 • Poszerzenie udziału w Konkursie Barbary Petchenik
 • Inne konkursy – SKP: Mapa Roku, Internetowa Mapa Roku; OK PTG: ogólnopolski konkurs prac magisterskich i licencjackich, … 
 • Tłumaczenie The World of Map