Formy obchodów

Formy działań – poziom globalny

 • opracowanie i publikacja popularnego podręcznika kartografii The World of Maps
 • organizowanie imprez promocyjnych w krajach członkowskich MAK
 • wsparcie inicjatywy w formie różnych przedsięwzięć organizowanych przez komisje MAK
 • włączenie do inicjatywy MAK jej siostrzanych organizacji międzynarodowych
 • opracowanie materiałów informacyjnych o inicjatywie Międzynarodowego Roku Mapy

Dni Mapy w Polsce

Jedną z form upowszechnienia Międzynarodowego Roku Mapy jest zorganizowanie w każdym kraju oddzielnie dnia lub dni mapy. Krajowy Komitet Obchodów MRM wyznaczył w tym roku obchody Dni Mapy w Polsce w terminie 28 – 31 maja 2015 r. Szereg ośrodków naukowych, edukacyjnych i urzędów organizuje w tym okresie różne imprezy promujące mapę w naszym społeczeństwie. Przykładowo Główny Urząd Geodezji i Kartografii organizuje w okresie 29 – 30 maja 2015 r. dni otwarte w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, podczas których będzie można zwiedzać siedzibę tego Ośrodka i zapoznać się z materiałami kartograficznymi zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz z nowoczesnymi technologiami obsługującymi krajową infrastrukturę informacji przestrzennej. Innym przykładem jest otwarta sesja naukowa pt. "Mapa w służbie społeczeństwa" zorganizowana przez Pracownię Kartografii, Teledetekcji i SIG, przy Katedrze Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Typy imprez w Dniach Mapy w Polsce

 • Wystawy map urzędowych
 • Prezentacje procesów tworzenia map i ich użytkowania
 • Wystawy map dawnych
 • Wystawy rysunków z Konkursu BP
 • Formy edukacyjne ukierunkowane na dzieci
 • Krótkie wykłady
 • Demonstracje GPS, biegi na orientację
 • Ćwiczenia z użytkowania map