Pomysły

Pomysły na imprezę MRM

Krajowe Dni Mapy 2015 – mapy mentalne

Celem tego happeningu jest uświadomienie społeczeństwu, że każdy z nas poruszając się w przestrzeni tworzy mapę w swojej wyobraźni. Na mapie tej przestrzeni, lokalizuje punkty orientacyjne i stara się ocenić odległości, które pozwolą mu oszacować czas dotarcia do różnych miejsc. Tym intensywniej posługujemy się własną intuicją im mniej znamy dany teren. W każdym jednak przypadku (o ile nie jesteśmy przez kogoś prowadzeni – wtedy to różnie bywa) mapę taką tworzymy.

Do przeprowadzenia tej akcji potrzebnych jest kilka chętnych osób (najlepiej skorzystać z pomocy studentów zrzeszonych w kołach naukowych), ryza papieru, podkładki pod papier i ołówki/pisaki. W dużym mieście wybieramy 2 charakterystyczne i często odwiedzane rejony miasta. Dla Wrocławia mógłby to być Rynek i Rondo Regana lub Rynek i okolice Dworca Głównego albo Rynek i Ostrów Tumski. W każdym z tych miejsc studenci oferują przechodniom – zarówno turystom jak i mieszkańcom – by narysowali mapę tego drugiego miejsca, tzn. turyści na Rynku rysują mapę okolic dworca, a turyści koło dworca rysują mapę Rynku. Oczywiście bez używania map w przewodnikach, telefonach, tabletach itd. Prosimy by zaznaczyli najwięcej szczegółów ile pamiętają – nazwy ulic, charakterystyczne budynki, sklepy, przystanki, punkty usługowe, parki itp. A następnie niech narysują drogę do miejsca gdzie się znajdują. Na przenośnych tablicach możemy przyczepiać wykonane już prace – to może zachęcić innych do wzięcia udziału w wydarzeniu. Ponadto będzie to miejsce, gdzie będziemy mogli umieścić logo MRM.

Pod koniec dnia łączymy wystawę i studenci mogą zrobić syntezę poprzez narysowanie mapy z tymi elementami, które pojawiały się najczęściej opatrując ją tytułem Mapa centrum nazwa_miasta w oczach turystów oraz drugą Mapa centrum nazwa_miasta w oczach mieszkańców. Jeśli władze danego miasta byłyby skłonne opublikować te syntezy jako materiał.

Jest to pomysł dr Małgorzaty Wieczorek z Uniwersytetu Wrocławskiego, który warto rozwinąć, dostosować do specyfiki lokalnej oraz rozbudować o współpracę z władzami miejskimi o ile to możliwe.

Na wypadek udanego happeningu w kilku miastach warto połączyć siły i wspólnie opracować publikację na temat map mentalnych współczesnego zinformatyzowanego społeczeństwa. Kontakt przez pocztę e-mail: malgorzata.wieczorek@uni.wroc.pl