Komitet

Krajowy Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Mapy

Honorowy Patronat:

Główny Geodeta Kraju, dr inż. Kazimierz Bujakowski

Skład Komitetu

Członek Instytucja
dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr SKP
dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK OK PTG, IGiK
dr Henryk Bartoszewicz AGAD
Stanisław Cegielski, prezes SGP
dr hab. Andrzej Czerny, prof. UMCS UMCS
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW PW
Roman Janusiewicz, prezes Eko-Graf
dr Krzysztof Kałamucki UMCS
Mikołaj Karpiński AŻP
Waldemar Klocek, prezes PGK
dr hab. Beata Konopska PPK
Komandor Andrzej Kowalski BHGW
dr Paweł Kowalski UW
dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK Toruń UMK
Anna Kuklińska Bibl. Narod.
dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof. UAM UAM
płk. Andrzej Merski SGW SG
dr Pavel Neychev UG
dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr UWr
dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW PW
Jerzy Ostrowski, em. IGiPZ PAN IGiPZ PAN
Robert Pajkert, dyrektor UMWDol.
dr hab. Jacek Pasławski, em. prof. UW UW, PPK
dr hab. inż. Paweł Pędzich, prof. PW PW
dr hab. Inż. Krystian Pyka, prof. AGH AGH
Michał Siwicki Polkart
dr hab. Radosław Skrycki, prof. USz USz., ZHK IHN PAN
dr hab. Marek Słoń, prof. IH PAN IH PAN
dr Paweł Weszpiński Muzeum Warszawy
dr Małgorzata Wieczorek UWr
dr hab. Bogdan Zagajewski UW
Jerzy Zieliński, dyrektor GUGiK