Lista wydarzeń

  tabela wydarzeń

  Lista wydarzeń zgłoszonych jako powiązane z Międzynarodowym Rokiem Mapy w Polsce
  wydarzenia wyróżnione kolorem czerwonym zostały opisane w zakładce Szczegóły
  aktywne linki powiązano ze stroną danej imprezy

   

  Nr Data Wydarzenie Organizator Miejsce
  1     2015-02-01 Ukończenie prac nad ATLASEM HISTORYCZNYM CHOJNIC Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
  2     2015-02-19 95 lat Biura Hydrograficznego MW RP Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej Gdynia
  3     2015-04-01 XII Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im Barbary Petchenik - Ogłoszenie ogólnopolskich wyników konkursu Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW Warszawa
  4     2015-04-01 Atlas Historyczny Polski AD 2015 Instytut Historii PAN Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa
  5     2015-04-01 Ukończenie prac nad ATLASEM HISTORYCZNYM OSTRÓDY Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
  6     2015-04-17 – 21 15 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
  7     2015-04-17 – 21 15 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
  8     2015-04-23 -- 09-30 Wystawa EUROPA, POLSKA , WARSZAWA NA PRZESTRZENI WIEKÓW W GEODEZJI I KARTOGRAFII WPG Warszawa WPG Warszawa
  9     2015-05-09 „Warszawa światłem kartowana” – stoisko Muzeum Warszawy na 19. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik Muzeum Warszawy Warszawa, Stadion Narodowy
  10     2015-05-13 – 15 Akademia Kartografii i Geoinformatyki SKP Wrocław
  11     2015-05-13 UCHWALENIE I WRĘCZENIE "Medalu SKP im. prof. Andrzeja Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii" SKP  
  12     2015-05-16 – 17 Noc Muzeów Muzeum MW, BHMW Gdynia
  13     2015-05-28 – 31 Dni Mapy w Polsce Krajowy Komitet Obchodów MRM w Polsce imprezy w całej Polsce
  14     2015-05-24 – 06-02 MRM na Wydziale Leśnym SGGW Wydział Leśny SGGW Wydział Leśny SGGW
  15     2015-05-25 – 30 Wystawa pt. "Mapa w służbie społeczeństwa", połączona z wystawą pt."Mapa i jej historia" (Biblioteki Gdańskiej PAN) Uniwersytet Gdański, Pracownia Kartografii, Teledetekcji i SIG, przy Katedrze Limnologii Uniwersytet Gdański, budynek WNS i Instytutu Geografii
  16     2015-05-28 – 31 Targi Książki dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu m. in. Wydawnictwo Eko-Graf Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia, Wrocław ul. Wystawowa 1/3
  17     2015-05-29 VII Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii i Geoinformacji OK PTG / WAT WAT
  18     2015-05-29 Dzień Mapy w WODGiK Katowice WODGiK Katowice WODGiK Katowice
  19     2015-05-28 10:00 – 18:00 Dzień otwarty w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK, CODGiK CODGiK, Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94 B
  20     2015-05-30 Otwarta sesja naukowa pt. "Mapa w służbie społeczeństwa" Uniwersytet Gdański, Pracownia Kartografii, Teledetekcji i SIG, przy Katedrze Limnologii Uniwersytet Gdański, budynek WNS i Instytutu Geografii
  21     2015-06 – 2016-02 Wystawa "Atlas i mapy jako źródło informacji" Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
  22     2015-06-17 – 21 60 Zjazd PTG "Granice Geografii" PTG O/Lublin Lublin
  23     2015-06-27 Światowy Dzień Hydrografii (WHD) BHMW, Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin Szczecin
  24     2015-07 – 2016-07 Wystawa "Atlas źródłem informacji" Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Jeleniej Górze Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Jeleniej Górze
  25     2015-07 – 2015-08 Wystawa "Mapy turystyczne powiatu strzelińskiego" Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Strzelinie Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Strzelinie
  26     2015-07 – 2016-07 Wystawy "Mapy regionu Dolnego Śląska"; "Powiat świdnicki na kartach map"" Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Świdnicy Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Świdnicy
  27     2015-07 – 2016-06 Ziemia Wałbrzyska i Dolnośląska na mapach Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Wałbrzychu Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Wałbrzychu
  28     2015-07 – 2016-07 Wystawa "Międzynarodowy Rok Mapy" Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Wałbrzychu Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Wałbrzychu
  29     wrz-15 Wystawa "Mapy dawne Strzelina" Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Strzelinie Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Strzelinie
  30     2015-07-01 – 08-01 Ukończenie prac nad opracowaniem pt. "DZIEJE REGIONU", seria około 60 map Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
  31     2015-06-31 – 07-01 Ukończenie prac nad aplikacją internetową pt. "GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNY ATLAS WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO", seria około 140 kompozycji mapowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
  32     2015-07-09 – 10 VI WARSZTATY SUMMER SKETCH’15, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
  33     2015-09-15 – 16 XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna GUGiK / OK PTG / ZGKiT UW Uniwersytet Warszawski
  34     2015-09-18 – 23 Dolnośląski Festiwal Nauki Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski
  35     2015-09-24 – 26 XXIX Ogólpolska Konferencja Historyków Kartografii Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN Wrocław
  36     2015-09-25 Konferencja pt. "Budowa węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla Bytomia" Wydział Geodezji w Urządzie Miejskim w Bytomiu Bytom
  37     2015-10-03 Seminarium z okazji 25 rocznicy działalności Pracowni-Zakładu-Katedry Geomatyki i Kartografii w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
  38     2015-10-10 Wystawa okolicznościowa z okazji XVI Dnia GIS-u, oraz konkursu pt. „DZIECIĘCA MAPA ROKU”   Toruń
  39     2015-10-19 – 11-27 Wystawa okolicznościowa pt. "ATLAS HISTORYCZNY MIAST POLSKICH" Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, Biblioteka Główna UMK w Toruniu
  40     2015-11 – 2016-02 Wystawa "Dawne Plany Wrocławia" Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
  41     2015-11-04 – 06 XXV konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Warszawa, Biblioteka Narodowa 
  42     2015-11-24 Reprint i monografia „1939. Książnica Atlas. Plan Warszawy”, autorzy Paweł E. Weszpiński, Jarosław Trybuś Muzeum Warszawy Oddział Praga Muzeum Warszawy
  43     2015-09-28, 10=26, 11-23, 12-28 Seria wykładów otwartych „Warszawa na dawnych planach – spojrzenie raczej analityczne”, prowadzący: Paweł E. Weszpiński  Muzeum Warszawy Muzeum Warszawy
  44     2015-11-18 GIS Day w Stolicy 2015 - sesja tematyczna poświęcona mapie - w nawiązaniu do MRM w PL   Warszawa
  45     2015-11-18 Konkurs z okazji XVI Dnia GIS-u, pt. „DZIECIĘCA MAPA ROKU”   Toruń, Wydział Nauk o Ziemi UMK,
  46     2015-11-25 Odczyt na forum Polskiego Towarzystwa Geograficznego O/Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
  47     2016-01-21, 02-22  Seria wykładów otwartych „Warszawa na dawnych planach – spojrzenie raczej analityczne”, prowadzący: Paweł E. Weszpiński Muzeum Warszawy Muzeum Warszawy
  48     2016-01 – 2016-06 Konkurs "Rok mapy" Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
  49     2016-01 – 2016-02 Wystawa i warsztaty "Zamkowe spotkania z mapami regionu Dolnego Śląska" ( gala podsumowująca - połączona z warsztatami i wykładami dla dzieci i młodzieży) Zamek Piastowski w Legnicy Zamek Piastowski w Legnicy
  50     2016-02-29 Zebranie Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN poświęcone Karolowi Perthéesowi Zespoł Historii Kartografii przy IHN PAN Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
  51     2016-03-03 Konferencja "GIS sposobem na ciekawą lekcję – wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w dydaktyce szkolnej" Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
  52     2016-03 – 2016-04 3 Wystawy "Literackie podróże z mapą"; "Bliżej kartografii"; "Świat map" Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
  53     2016-03-31 Odczyt pt.  Mapa jako obiekt zainteresowania cenzury w PRL-u. Oddział Lubelski  PTG Oddział Lubelski  Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  54     2016-04-26 Gala podsumowująca dolnośląskie obchody Międzynarodowego Roku Mapy Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Legnica
  55     2016-05 – 2016-06 Wystawa "Mapy urzędowe" Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
  56     2016 wiosna-lato   Reprint i monografia „1912. Lindleyowie. Plan Warszawy”, autorzy Paweł E. Weszpiński, Ryszard Żelichowski Muzeum Warszawy Muzeum Warszawy
  57     2016-05-01 Dolnośląski Festiwal Nauki Uniwersytet Wrocławski wydanie kalendarza uniwersyteckiego z mapami z zasobów Zakładu Geoinformatyki i Kartografi Uwr.
  58     2016-05-01 Noc Muzeów - "Od pomiaru do mapy" - wystawa map dawnych ze zbiorów AGAD AGAD AGAD, Warszawa
  59     2016-05-07 Kartograficzne stoisko Muzeum Warszawy na 20. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik Muzeum Warszawy Stadion Narodowy w  Warszawie
  60     2016-05-11 Zawody Kraków City Race - Rozgrzewka Etap 17   Kraków, Nowa Huta 
  61     2016-05-31 Wystawa "Mapy urzędowe" Wydział Geodezji i Kartografii UMWD oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Wrocław
  62     2016-06-01 Piknik Archiwalny - "Mapy wielkoskalowe miast polskich" - wystawa AGAD AGAD, Warszawa
  63     2016-06-02 Odczyt "Jak uczniowie mogą przyczyniać się do gromadzenia unikalnej informacji geograficznej?" Oddział Warszawski  PTG Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
  64     2016-06-02 III edycja konferencji pn.: „Informacja Przestrzenna nowym Impulsem dla rozwoju lokalnego" Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wrocław
  65     2016-06-01 – 04 Polsko-Francuski Kongres Geograficzny Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu Paryż
  66     2016-06-06 – 24 Wystawa "Wielka kartografia małych miast XVII-XIX wieku" AGAD AGAD, Warszawa
  67     2016-06-09 Zawody Kraków City Race - Rozgrzewka Etap 18   Kraków, Wola Duchacka 
  68     2016-06-08 – 10 23 Szkoła Kartograficzna Uniwersytet Wrocławski Świeradów Zdrój
  69     2016-06-08 – 10 V Konferencja "GIS w nauce" Uniwersytet Warszawski Warszawa
  70     2016-06-23 – 25 XII Podlaskie Forum GIS "Rok mapy - zderzenie tradycji z przyszłością Marszałek Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Białymstoku Białystok
  71     2016-07-22 – 24 Międzynarodowe zawody Limanowa Cup   Rabka-Zdrój
  72     2016-09-26 – 28 XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roztoczański Park Narodowy Zwierzyniec
  73     2016-10-13 – 15 XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii  pt. "Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku" Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK Toruń
  74     2016-10-19 IV edycja konferencji GISforum pod hasłem Smart GIS SHH Wrocław | Silver Conference Center
  75       Informacja na stronie BN o obchodach MRM, Biblioteka Narodowa  
  76       Utworzenie witryny BN dla bibliotek zainteresowanych obchodami, przekazywanie informacji o wydarzeniach, Biblioteka Narodowa  
  77       Wydanie kalendarza na 2016 ilustrowanego mapami ze zbiorów BN, Biblioteka Narodowa Warszawa
  78       Warsztaty kartograficzne dla dzieci przy okazji obchodów imienin Jana Kochanowskiego 2016 (impreza plenerowa), Biblioteka Narodowa  
  79     2016-07-08 Drzwi otwarte Zakładu Zbiorów Kartograficznych w „Noc Muzeów” 2016, Biblioteka Narodowa  
  80       Konkurs plastyczny "Świat map" Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu  
  81       Szkolenia dla nauczycieli geografii i przyrody „Mapa cyfrowa –innowacyjne narzędzie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych" Wydział Geodezji i Kartografii  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  
  82       Szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tym UMWD „ Dostęp do danych przestrzennych i map cyfrowych -  nowe możliwości pracy urzędnika" Wydział Geodezji i Kartografii  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  
  83       Użyczanie zbiorów na wystawy Biblioteka Narodowa  
  84       Zeszyt PPK Polski Przegl. Kartograficzny  
  85       konkursy MAPA ROKU 2014 i 2015 SKP  
  86       konkursy INTERNETOWA MAPA ROKU 2014 i 2015 SKP